7

Stretnutie artikulárnych zborov v Toporci, september 2022

Detský letný tábor s organovou školou, august 2022

Výlet do Budapešti, júl 2022

Výstava obrazov Fera Guldana na libreto Mira Polláka s názvom EXODY v XX. storočí, júl-september 2022

Spomienkové Služby Božie v Dvorciach, jún 2022

Noc kostolov, 11. júna 2022

Organový a klavírny koncert – Marta Gáborová a Pavol Dzúrik, prednáška o prameňoch organovej
hudby v levočskej evanjelickej knižnici – muzikologička Janka Petoczová

Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok, 15. apríla 2022

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 20.1.2022

Organový koncert, 26.9.2021