Pravidelné stretnutia na evanjelickej fare:

Počas adventu Adventné večierne každý utorok o 17:00 hod v modlitebni na fare.

Stretnutie Zvonkohry každú stredu o 16:30 hod

Každý piatok Detský klub o 15:30 hod a Šachový krúžok o 17:00 hod

Od 31. augusta (štvrtok) – 3. septembra (nedeľa) 2023 sa budú konať Misijné dni VD v Ľubovnianskych kúpeľoch s témou POŠTA PRE TEBA. Z nášho zboru pôjdeme spoločne na Misijné dni v piatok 1. septembra 2023. Srdečne pozývame. Prosím, kto má záujem prihláste sa na farskom úrade.

Detský denný biblický tábor od 28.8. – 1.9.2023, v čase od 8.00 – 16.00 hod. Cena: 40€/osoba (v cene sú obedy, olovrant, pitný režim, programové materiály). Tábor bude plný hier, zábavy, nebude chýbať pútavý biblický príbeh a možnosť naučiť sa hrať na afrických bubnoch djembe. Spoločne deti aj rodičia sa vyberieme na výlet do Muszyny v Poľsku a Ľubovnianskych kúpeľov v piatok 1. septembra.