Pravidelné stretnutia na evanjelickej fare:

Služby Božie pravidelne v nedeľu o 9.00 hod v kostola na námestí.

Biblické hodiny pravidelne v utorok o 17.00 hod.

Stretnutie Zvonkohry – výuka hry na ručné zvončeky pre začiatočníkov pravidelne v stredu o 16:30 hod

Detský klub pravidelne v piatok o 15:30 hod a Šachový krúžok o 17:00 hod