23. 6. SLUŽBY BOŽIE V LEVOČI NEBUDÚ z dôvodu účasti na EVANJELICKOM DNI 2024 V RUŽOMBERKU (program vysielaný RTVS:2 od 10:00)

29. 6. – 4. 7. Denný tábor s výukou hry na ručné zvončeky – handbells pre mládež a deti od 9 rokov. Pod vedením dirigenta Richarda Pinkertona z Pittsburgu. Denne 8:30 – 12:00

30. 6. Bohoslužby v prírode na mieste zaniknutej obce Dvorce so začiatkom o 14:00 a následným posedením v altáne

5. 7. Deň Tatranského seniorátu v Kežmarku

Služby Božie v novom ev. kostole o 10:00

Opera „Ani plamene nás nezastavia“ v drevenom artikulárnom kostole o 14:30

8. 7. – 14. 7. Organová škola Marty Gáborovej – pobytový tábor pre staršie deti ovládajúce hru na klavír s chuťou zdokonaľovať sa v hre na organ.

11. 7. Vernisáž výstavy o teológovi a filológovi Jánovi Lajčiakovi spojená s koncertom farára Leonarda Tecu – zaznejú piesne v jazyku lingala, program s hrou na džembe

14. 7. Program detí Organovej školy Marty Gáborovej v rámci služieb Božích v kostole o 9:00

16. 7. – 21.7. Autobusový zájazd Sliezsko a Juraj Tranovský. Po trase Třanovice, Bielsko, Katowice, Wroclav, Český a Poľský Tešín. Ubytovanie v hotely s raňajkami. Cena 350,-€/osoba. Prosíme o prihlásenie čo najskôr z dôvodu rezervácií.

19. 8. – 23.8. Biblický tábor pre menšie deti. Hry, kreatívne aktivity, pútavý biblický príbeh…, Denne 8:00 – 16:00. Cena 40,-€/osoba (zahŕňa obed, olovrant, pitný režim, programové materiály)

———————————————————————————————————————————————————

Pravidelné stretnutia na evanjelickej fare:

Služby Božie pravidelne v nedeľu o 9.00 hod v kostole na námestí Majstra Pavla

Biblické hodiny – počas prázdnin sa nekonajú

Stretnutie Zvonkohry – výuka hry na ručné zvončeky (chimes) pre začiatočníkov pravidelne v stredu o 16:30 hod – mimo tábora zvonkohry, v čase prázdnin sa stretnutia nekonajú.

Detský klub pravidelne v piatok o 15:30 hod a Šachový krúžok o 17:00 hod – mimo tábora, v čase prázdnin sa klub nekoná.