Zborový farár: Mgr. Zuzana Durcová

Zborový dozorca: Mgr. Branislav Klein

Zborový poddozorca: Ing. Miroslav Rusnák

Zborový kurátor: Ing. Zdena Puškárová

Zborová pokladníčka: Erika Labudová

Zborová kostolníčka: Magdaléna Straková

Členmi zborového presbyterstvá ďalej sú: Astrid Kostelníková, Alexandra Mrúzová, Valéria Semanová, Magdaléna Straková a Jana Šefčíková