Detská besiedka

Deti sa stretávajú na detskom klube vždy v piatok od 15:30 hod na fare.

Generácia detí, ktorá nám rastie, keď bude dobre formovaná Božím slovom, je predpoklad, že v dospelosti sa z nich stanú úprimne veriaci evanjelici.

,

,

,

Výučba náboženstva na školách

Náboženská výchova sa v tomto školskom roku vyučuje na Gymnáziu J. F. Rimavské, Súkromnej základnej škole, Základnej škole Francisciho, Strednej odbornej škole pedagogickej.

Prosíme rodičov, ktorých deti majú záujem o vyučovanie náboženskej výchovy v nasledujúcom školskom roku a navštevujú alebo budú navštevovať iné školy v Levoči, aby sa prihlásili na fare. Vyučujúci Mgr. Zuzana Durcová.

,

,

Denný letný tábor

Denný tábor je pre nás všetkých priestorom vzájomného spoznávania sa, spriatelenia a priblíženia Božieho posolstva Kristovej lásky a jej nevyhnutnosti pre našu každodennosť, hlavne však pre naše detské ratolesti.

Aktuálny dátum konania detských táborov sa dozviete včas pred začiatkom prázdnin.

,

Zvonkohra

Pravidelné stretnutia a nácviky hry na chimes pre začiatočníkov sa konajú každú stredu o 16:30 na fare. Chimes nie sú na Slovensku veľmi známymi hudobnými nástrojmi, viac o chimes sa dozviete tu. Pozývame všetkých bez obmedzenia veku.