Detská besiedka

Deti sa stretávajú na detskom klube vždy v piatok od 13:00 hod na fare. Klub je určený pre deti vo veku 4-15 rokov.

Deti vystúpili počas niektorých príležitostí so svojím programom aj na službách Božích. Vystúpili aj na predvianočnom vystúpení. Zúčastnili sa aj detského letného tábora v našich cirkevných priestoroch.

Je to generácia, ktorá nám rastie. Keď bude dobre formovaná Božím slovom, je predpoklad, že v dospelosti sa z nich stanú veriaci evanjelici.

,

,

Výučba náboženstva na školách

Náboženská výchova sa v školskom roku 2022/2023 vyučuje na ZŠ Štefana Kluberta v pondelok o 8:50, na ZŠ Gašpara Haina v stredu o 13:45 a v Spojenej škole internátnej Štefana Kluberta pre nevidiacich vo štvrtok o 13:50. Vyučujúci Mgr. Zuzana Durcová.

,

,

Denný letný tábor

Detské srdiečka naplnené radosťou, pokojom, láskou a Božím požehnaním sú bezpečným duchovným štartom na letné prázdniny. I tento denný tábor je pre nás všetkých priestorom vzájomného spoznávania sa, spriatelenia a priblíženia Božieho posolstva Kristovej lásky a jej nevyhnutnosti pre našu každodennosť, hlavne však pre naše detské ratolesti.

Aktuálny dátum konania detských táborov sa dozviete včas pred začiatkom prázdnin.

,