Heslo roka 2024

Všetko nech sa medzi vami
deje v láske!
1. Korinťanom 16,14

každú nedeľu o 9.00 hod. v modlitebni na fare

Príďte medzi nás.

Interiér Evanjelického Kostola v Levoči
Interiér Evanjelického Kostola v Levoči
Interiér Evanjelického Kostola v Levoči
Evanjelický Cintorín v Levoči
Evanjelický Cintorín v Levoči