Heslo roka 2024

Všetko nech sa medzi vami
deje v láske!
1. Korinťanom 16, 14

každú nedeľu o 9.00 hod.

v kostole na námestí

Príďte medzi nás !

Interiér Evanjelického Kostola v Levoči
Interiér Evanjelického Kostola v Levoči
Interiér Evanjelického Kostola v Levoči
Evanjelický Cintorín v Levoči
Evanjelický Cintorín v Levoči