• Noc kostolov 2023
 • EKUMENICKÝ PAŠIOVÝ SPRIEVOD V LEVOČI
  Srdečne vás pozývame na EKUMENICKÝ PAŠIOVÝ SPRIEVOD V LEVOČI na Veľký piatok 7. apríla 2023 so začiatkom o 13:00 hod. pred Evanjelickým kostolom na Námestí Majstra Pavla.
 • ZBIERKA PRE UKRAJINU-ECAV
  Novinkou v pomoci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku UKRAJINE, ktorá určite nie je ukončená, je nový TRANSPARENTNÝ ÚČET vo VÚB banke: https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty : ZBIERKA PRE UKRAJINU-ECAVSK04 0200 0000 0045 6819 6251.Doteraz platný a zverejnený …
 • RUMUNSKO
  PROTESTANTSKÉ SEDMOHRADSKO
 •  Zoznam podporených projektov MK SR
  S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v dotačnom programe Obnovme si svoj dom boli v roku 2022 realizované tieto projekty: Evanjelický cintorín, č. ÚZPF 3055/1, Probstnerova cesta, Levoča, parc. č. 1476, 1477/1, …
 • Výstava EXODY v XX. storočí
  V Evanjelickom kostole od 30.7.2022
 • Letný tábor 2022