Biblický verš na mesiac september:

„Ani tma nie je dosť tmavá pred Tebou, noc svieti ako deň, tma je ako svetlo.“    Žalm 139, 12

25. 9. 2022 – Služby Božie v 15. nedeľu po Svätej Trojici o 9.00 hod – Slávnosť konfirmácie – Večera Pánova

,

Záujem o pastorálnu návštevu alebo prislúženie Večere Pánovej v domácnostiach potrebné nahlásiť zborovej farárke Mgr. Zuzane Durcovej na tel. čísle 0918 / 828 199 alebo e-mailom  faralevoca@gmail.com

.