Biblický verš na mesiac september:

„Ježiš Kristus hovorí: A vy Ma za koho pokladáte?   Matúš 16, 15

 

3.9.2023 – 13. nedeľa po Svätej Trojici – Služby Božie v kostole na námestí o 9:00 hod

10.9.2023 – 14. nedeľa po Svätej Trojici – Služby Božie v kostole na námestí o 9:00 hod

17.9.2023 – 15. nedeľa po Svätej Trojici, Pamiatka posvätenia chrámu – Služby Božie v kostole na námestí o 9:00 hod

24.9.2023 – 16. nedeľa po Svätej Trojici – Služby Božie v kostole na námestí o 9:00 hod

1.10.2023 – 17. nedeľa po Svätej Trojici – Služby Božie v kostole na námestí o 9:00 hod