Biblický verš na mesiac január:

„Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom.“    Jób 19, 25

22.1. 2023 – 3. nedeľa po Zjavení – v modlitebni na fare o 9.00 hod.
25.1. 2023 – Ekumenická bohoslužba za jednotu kresťanov v Bazilike sv. Jakuba – 15.00 hod.
29.1.2023 – Posledná nedeľa po Zjavení – v modlitebni na fare o 9.00 hod.

,

Záujem o pastorálnu návštevu alebo prislúženie Večere Pánovej v domácnostiach potrebné nahlásiť zborovej farárke Mgr. Zuzane Durcovej na tel. čísle 0918 / 828 199 alebo e-mailom  faralevoca@gmail.com

.