Biblický verš na mesiac apríl:

„Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie.“     Ján 11, 25

1. 5. 2022 – 2. nedeľa po Veľkej noci o 9.00 hod.
8. 5. 2022 – 3. nedeľa po Veľkej noci o 9.00 hod.
15. 5. 2022 – 4. nedeľa po Veľkej noci o 9.00 hod.
22. 5. 2022 – 5. nedeľa po Veľkej noci o 9.00 hod.
26. 5. 2022 – vo štvrtok – Vstúpenie Krista Pána na nebesá o 18.00 hod
29.5.2022 – Nedeľa po Vstúpení o 9.00 hod.

,

Biblické hodiny sa aktuálne nekonajú.

Záujem o pastorálnu návštevu alebo prislúženie Večere Pánovej v domácnostiach potrebné nahlásiť zborovej farárke Mgr. Zuzane Durcovej na tel. čísle 0918 / 828 199 alebo e-mailom  faralevoca@gmail.com

.