Biblický verš na mesiac december:

Moje oči uvideli Tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov.   Lukáš 2, 30-31

3.12.2023 – Začiatok cirkevného roka, 1. adventná nedeľa – Služby Božie v kostole na námestí o 9:00 hod s Večerou Pánovou

10.12.2023 – 2. adventná nedeľa – Služby Božie o 9:00 hod v modlitebni na fare

17.12.2023 – 3. adventná nedeľa – Služby Božie o 9:00 hod v modlitebni na fare

24.12.2023 – 4. adventná nedeľa – Služby Božie o 9:00 hod v modlitebni na fare

24.12.2023 – Štedrovečerné služby Božie – o 17:00 hod v kostole na námestí

25.12.2023 – 1. sviatok vianočný – Služby Božie o 9:00 hod v kostole na námestí

26.12.2023 – 2. sviatok vianočný – Služby Božie o 9:00 hod v modlitebni na fare

31.12.2023 – Záver občianskeho roka – Služby Božie o 17:00 hod v kostole na námestí

1.1.2024 – Nový rok – Služby Božie o 9:00 hod v kostole na námestí

Adventné večierne každý utorok o 17:00 hod. v modlitebni na fare.