Biblický verš na mesiac júl:

„Ani tma nie je dosť tmavá pred Tebou, noc svieti ako deň, tma je ako svetlo.“    Žalm 139, 12

10. 7. 2022 Služby Božie v 4. nedeľu po Svätej Trojici o 9.00 hod.
17. 7. 2022 Služby Božie v 5. nedeľu po Svätej Trojici o 9.00 hod.
24. 7. 2022 Služby Božie v 6. nedeľu po Svätej Trojici o 9.00 hod.
31. 7. 2022 Služby Božie v 7. nedeľu po Svätej Trojici o 9.00 hod.

,

Záujem o pastorálnu návštevu alebo prislúženie Večere Pánovej v domácnostiach potrebné nahlásiť zborovej farárke Mgr. Zuzane Durcovej na tel. čísle 0918 / 828 199 alebo e-mailom  faralevoca@gmail.com

.