Biblický verš na mesiac november:

„Ani tma nie je dosť tmavá pred Tebou, noc svieti ako deň, tma je ako svetlo.“    Žalm 139, 12

27.11. 2022 – Služby Božie s Večerou Pánovou v 1. adventnú nedeľu v kostole na námestí o 9.00 hod.

,

Záujem o pastorálnu návštevu alebo prislúženie Večere Pánovej v domácnostiach potrebné nahlásiť zborovej farárke Mgr. Zuzane Durcovej na tel. čísle 0918 / 828 199 alebo e-mailom  faralevoca@gmail.com

.