Biblický verš na mesiac apríl:

„Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval nad mŕtvymi, aj nad živými.“    Rímskym 14, 9

7.5.2023 – 4. nedeľa po Veľkej noci – Služby Božie v kostole na námestí o 9:00 hod

14.5.2023 – 5. nedeľa po Veľkej noci – Služby Božie v kostole na námestí o 9:00 hod

18.5.2023 – Vstúpenie Krista Pána na nebo – Služby Božie v kostole na námestí o 17:00 hod

21.5.2023 – Nedeľa po Vstúpení – Služby Božie s Večerou Pánovou v kostole na námestí o 9:00 hod

28.5.2023 – 1. slávnosť svätodušná – Služby Božie v kostole na námestí o 9:00 hod

29.5.2023 – 2. slávnosť svätodušná – Služby Božie v kostole na námestí o 17:00 hod