Biblický verš na mesiac január:

Moje oči uvideli Tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov.   Lukáš 2, 30-31

 

28.1.2024 – Nedeľa Deviatnik – v modlitebni na fare o 9.00 hod.

4. 2. 2024 –  Nedeľa po Deviatniku – v modlitebni na fare o 9.00 hod.

11.2. 2024 – Predpôstna nedeľa – v modlitebni na fare o 9.00 hod.

18.2. 2024 –  1. pôstna nedeľa v modlitebni na fare o 9.00 hod.

20.2. 2024 – Pôstna večiereň o 17.00 – v modlitebni na fare

25.2.2024 – 2. pôstna nedeľa v modlitebni na fare o 9.00 hod.

27.2.2024 – Pôstna večiereň o 17.00 – v modlitebni na fare

——————————————————————————————————————-

Biblické hodiny pravidelne v utorok o 17:00 hod. v zborovej miestnosti

Nácvik hry na ručné zvončeky (handchimes) pravidelne v stredu o 16.30 hod.

Stretnutie detí pravidelne v piatok o 15.30 hod. a šachový krúžok o 17.00 hod.