Biblický verš na mesiac jún:

Mojžiš povedal ľudu: „Nebojte sa! Vydržte a uvidíte, že dnes vás Hospodin zachráni.“  2. Mojžišova 14, 13

2. 6. 2024 – 1. nedeľa po Svätej Trojici v kostole na námestí o 9:00

9. 6. 2024 –  2. nedeľa po Svätej Trojici v kostole na námestí o 18:00

16. 6. 2024 –  3. nedeľa po Svätej Trojici v kostole na námestí o 9:00

23. 6. 2024 – 4. nedeľa po Svätej Trojici služby Božie v Levoči nebudú – koná sa Evanjelický deň v Ružomberku,

služby Božie so začiatkom o 10:00 budú vysielané na RTVS 2.

30. 6. 2024 – 5. nedeľa po Svätej Trojici v kostole na námestí o 9:00

V tento deň poobede sa konajú aj spomienkové služby Božie v zaniknutej obci Dvorce o 14:00.

7. 7. 2024 – 6. nedeľa po Svätej Trojici v kostole na námestí o 9:00

——————————————————————————————————————-

Biblické hodiny pravidelne v utorok o 17:00 hod. v zborovej miestnosti

Nácvik hry s ručnými zvončekmi (handchimes) každý štvrtok o 16.30 hod.

V piatok stretnutie detí o 15.30 hod. a šachový krúžok o 17.00 hod.