Adresa:

Farský úrad:

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Levoča

Vysoká 1

054 01 Levoča

IČO: 31 999 212

DIČ: 2021461255

Zborová farárka:   Mgr. Zuzana Durcová

Mobil:   (+421) 0918  828 199,   0917  771 758

Dozorca:   Mgr. Branislav Klein, e-mail: branobruno@gmail.com

Kurátor:   Ing. Zdena Puškárová, e-mail: puskarova.zdena@gmail.com

E-mail:   faralevoca@gmail.com

Web:   www.ecavlevoca.sk

Číslo účtu:   SLSP Levoča, SK19 0900 0000 0001 0137 6883