Biblická hodina

Je to priestor pre duchovné vzdelávanie všetkých dospelých vekových kategórií, členov cirkevného zboru. Biblická hodina pozostáva zo spevu piesní z Evanjelického spevníka, modlitieb, výkladu biblického textu a diskusie. Je dobré priniesť si so sebou Bibliu a spevník.

Sporadicky na biblickú hodinu príde hosť so zaujímavou prednáškou, prezentáciou, ktorá je jeho osobnou skúsenosťou.

Na stretnutie sa netreba nikde hlásiť, treba jednoducho prísť. Koná sa pravidelne každý utorok o 17.00 v zborovej miestnosti na farskom úrade (okrem letných prázdnin).

.