Zoznam podporených projektov MK SR

S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v dotačnom programe Obnovme si svoj dom boli v roku 2022 realizované tieto projekty:

 1. Evanjelický cintorín, č. ÚZPF 3055/1, Probstnerova cesta, Levoča, parc. č. 1476, 1477/1, 1479
  Realizácia 1. etapy komplexnej obnovy cintorína pozostávajúcej z revitalizácie historickej zelene.
 2. Náhrobníky v havarijnom stave na evanjelickom cintoríne v Levoči, č. ÚZPF 3055/1, Probstnerova cesta, Levoča, parc. č. 1477/1
  Realizácia 1. etapy umelecko-remeselnej obnovy hodnotných náhrobníkov na evanjelickom cintoríne v Levoči.
 3. Dom meštiansky, č. ÚZPF 2929/1, Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 40, parc. č. 23
  Realizácia 4. etapy sanácie zavlhnutia murív 2-podlažného suterénu objektu, pozostávajúca z odstránenia betónových podláh a z vybudovania zberného kanála odvádzajúceho vodu presakujúcu zo skalnej steny.
 4. Dom meštiansky, č. ÚZPF 2810/1, Levoča, Vysoká ulica č. 1, parc. č. 741, evanjelická fara
  Obnova 1.NP východnej dvorovej fasády fary vrátane spodnej terasy s kamennou podmurovkou a pôvodného balkóna s kovaným zábradlím a klenbičkovou konštrukciou nesenou liatinovými stĺpmi.
 5. Organ 5-dielny drevený z evanjelického kostola v Levoči na Námestí Majstra Pavla č. 1, č. ÚZPF 4191/1
  Spracovanie predstihového komplexného reštaurátorského výskumu historického organa z r. 1697 s návrhom na reštaurovanie.
 6. Evanjelický kostol, č. ÚZPF 2890/1, Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 1, parc. č. 10
  Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie nástenných malieb interiéru kostola.