ZBIERKA PRE UKRAJINU-ECAV

Novinkou v pomoci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku UKRAJINE, ktorá určite nie je ukončená, je

nový TRANSPARENTNÝ ÚČET vo VÚB banke:

https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty : ZBIERKA PRE UKRAJINU-ECAV
SK04 0200 0000 0045 6819 6251.
Doteraz platný a zverejnený účet s variabilným symbolom zostane aktuálny.
——————————————————————————————————————
Bratia a sestry. Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku vyhlasuje finančnú Zbierku pre Ukrajinu.
Číslo účtu je: SK 42 0200 0011 6900 0044 3012, variabilný symbol: VS 663 300, účel platby: Zbierka
pre Ukrajinu. Vyzbieraná pomoc bude zaslaná Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Ukrajine (biskup Pawlo Schwarz, Odesa) na veľmi adresné použitie všetkým potrebným a v druhom
rade bude určená na potreby riešenia utečeneckej krízy na Slovensku. Ďakujeme všetkým štedrým
darcom!
Ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny
Ak máte možnosť ubytovať vo svojej domácnosti či vo svojej nehnuteľnosti ľudí z Ukrajiny, vyplňte
tento formulár:  https://forms.gle/vWNw6eoPkNU8JVLQ8