Projekty obnovy národných kultúrnych pamiatok realizované Cirkevným zborom ECAV Levoča s finančnou podporou MK SR v roku 2023

Cirkevný zbor ECAV Levoča v roku 2023 zrealizoval 6 projektov obnovy národných kultúrnych pamiatok, ktoré finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky s programu Obnovme si svoj dom.

1. Zhotovenie projektovej dokumentácie – architektonickej štúdie obnovy domu meštianskeho na Nám. Majstra Pavla 40, Levoča, ÚZPF 2929/1. MK – 6233/2022-180. Projekt bol podporený sumou 30.000,- EUR

2. Zhotovenie reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie – Obrazy závesné súbor  ÚZPF 4178/1 -13 vs v evanjelickom kostole na Nám. majstra Pavla 1. MK – 6025/2022-180. Projekt bol podporený sumou 7.000,- EUR

3. Zhotovenie projektovej dokumentácie – statika Kostol Ev.a.v. č. ÚZPF 2890/1. MK – 6295/2022 – 180. Projekt bol podporený sumou 30.000,- EUR.

4. Obnova Pohrebnej kaplnky Gustáva Hermanna na evanjelickom cintoríne na Probstnerovej ceste v Levoči  č. ÚZPF 3055/2. MK – 6211/2022-180. Projekt bol podporený sumou 35.000,- EUR

5. Zhotovenie prípravnej a projektovej dokumentácie – Obnova náhrobníkov v havarijnom stave na evanjelickom cintoríne, Probstnerova cesta v Levoči č. ÚZPF 3055/1. MK – 6027/2022-180. Projekt bol podporený sumou 8.000,- EUR

6. Obnova oplotenia – západného múru evanjelického cintorína na Probstnerovej ceste v Levoči č. ÚZPF 3055/1. MK – 6030/2022-180. Projekt bol podporený sumou 60.000,- EUR