Ekumenická Bohoslužba

Počas Týždňa modlitieb o jednotu kresťanov sa v Kostole Svätého Ducha v Levoči uskutočnili v nedeľu 21. januára spoločné ekumenické bohoslužby za účasti zástupcov rímsko-katolíckej, grécko-katolíckej i evanjelickej cirkvi v Levoči. Po skončení boli účastníci pozvaní na krátku prehliadku kláštora a malé pohostenie.